07/12/2015

Focus

 

ZORG & GEBORGENHEID

Een gezinsopvang biedt het voordeel dat er meer kan ingespeeld worden op de individuele behoeften van uw kleintje. Elk kindje is immers anders en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in eigen tempo.

Naast geborgenheid en verzorging leg ik, met mijn ervaringen als kleuterleidster, ook het accent op begeleiding van spel en expressie. (vb. liedjes zingen,verhaaltjes vertellen,knutselen, …) Zodanig dat jullie kapoenen al een stukje worden voorbereid op de kleuterschool.

ZELFSTANDIGHEID

Belangrijk is dat kindjes niet gedwongen worden maar wel gestimuleerd worden. Het stimuleren van de zelfredzaamheid (vb. zelfstandig leren eten, zindelijkheidstraining, …) het bevorderen van de sociale vaardigheden (vb. leren omgaan met andere kindjes en volwassenen) en het leren respect hebben voor elkaar zijn 3 zaken die ik heel belangrijk vind.

VERTROUWDE OMGEVING

In ‘De Kikkerprins’ heb ik geprobeerd een huiselijke en vertrouwde omgeving te creëren waarin uw kindje zich snel thuis zal voelen. Een veilig gevoel is immers een voorwaarde om te kunnen groeien. Ook een gestructureerde dagindeling en duidelijke regels maken dat kindjes zich zeker en veilig voelen.

COMMUNICATIE

Een goede communicatie met jullie als ouders is ook een puntje waar ik zeer veel belang aan hecht. Goede afspraken, wederzijds vertrouwen en respect dragen bij tot een goede samenwerking. Tijdens het breng- en afhaalmoment probeer ik tijd vrij te maken om info uit te wisselen.

Anderzijds maak ik ook gebruik van een heen – en weerschriftje (bij mij te verkrijgen) om belangrijke zaken te noteren. Via een nauwe samenwerking en een goed overleg kunnen we de manier van opvoeden in de thuissituatie en in de opvang zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Daarom kom ik graag, in de mate van het mogelijke, tegemoet aan jullie vragen en wensen.